Smartwhip og bæredygtighed

Lavere forureningsgrad for hver enkelt beholder, vi producerer: Der bruges mindre stål i produktionen af Smartwhip (i forhold til mindre 8 grams patroner). 

Vi har en track-record om at plante 120.000 træer i 2020 og 132.000 træer i 2021 for at kompensere for drivhusgaseffekterne fra vores lattergasprodukter.

Smartwhip Urban Street Forest underskrevet certifikat
Ægthedscertifikat
n2o-kompenseret opt
Målsætning:
120.000 træer plantes hvert år

Vores forpligtelse til at kompensere for drivhusgasvirkningerne af lattergas

n2o-kompenseret opt

Vi er stolte af at kunne sige, at Smartwhip officielt kompenserer for produktionen af lattergas! Vi er overbeviste om innovationen og de fordele, som Smartwhip-flødeopladere giver professionelle kokke og cateringbranchen. Alligevel anerkender vi den miljømæssige påvirkning af lattergas og forstår, at vi må finde balancen mellem produktion og mindskelse af vores skadelige påvirkning af miljøet, og derfor søger vi konstant efter måder at være så bæredygtige som muligt.

Vi har taget små skridt i denne retning, herunder produktion af Smartwhip-cylindre med genanvendeligt materiale. Faktisk bruger cylinderens design (som indeholder en meget større mængde lattergas) en mindre mængde stål end traditionelle ladere, hvilket betyder, at fremstillingen af Smartwhip har en lavere forureningsgrad end traditionelle ladere.

Vi er glade for at tage et endnu større skridt i retning af at blive en N2O-kompenseret virksomhed, hvilket sker gennem den Urban Street Forest Foundation (USF) i samarbejde med landmænd i Afrika syd for Sahara. Som et led i bestræbelserne på at blive en mere bæredygtig virksomhed sigter Smartwhip mod at få plantet 120.000 træer hvert år i Afrika syd for Sahara gennem USF.

USF bruger den anden del af kompensationsbudgettet til at udføre forskning inden for genplantning af skov, oprette et uddannelsesprogram, anlægge bassiner til tilbageholdelse af vand for at genoprette grundvandsspejlet og til at organisere træplantningsdage for børn i byer og bygder. På denne måde bliver der ikke kun plantet de træer, der er nødvendige for at kompensere, men der finansieres også andre praktiske og uddannelsesmæssige bæredygtighedsprojekter ud over et igangværende forskningsprogram.